2006 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 15, zeszyt 4

Oceny książek

Jenkins JH i Barrett RJ (red.) Schizofrenia. Kultura i subiektywność - na krawędzi doświadczenia. Libron s.c. Kraków 2005

Monika Dąbrówka-Winiarska1
1. Instytut Psychiatrii i Neurologii, I Klinika Psychiatryczna
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2006; 15 (4): 323-324