2006 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 15, zeszyt 4

Esej

Mój przyjaciel schizofrenik

MIECZYSŁAW B. KLIMEK1
1. Instytut Psychiatrii i Neurologii
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2006; 15 (4): 219-222