2006 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 15, zeszyt 4

Artykuł kazuistyczny

Organiczne zaburzenie urojeniowe u młodego mężczyzny leczonego w dzieciństwie z powodu ostrej białaczki - opis przypadku

MAGDALENA LETKIEWICZ1, Marcin Jabłoński1, ELŻBIETA KAMIEŃSKA2, MAŁGORZATA ŚMIAROWSKA1
1. Katedry i Kliniki Psychiatrii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
2. I Kliniki Chorób Dzieci Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2006; 15 (4): 315-317
Słowa kluczowe: organiczne zaburzenia urojeniowe, ostra białaczka, chemio- i radioterapia

Streszczenie

Cel. Celem pracy było przedstawienie problemu powikłań stosowanych w dzieciństwie chemio- i radioterapii. Współcześnie większość dzieci chorujących na białaczkę jest skutecznie leczona. Wiadomo, że intensywna chemio- i radioterapia wpływają na stan psychiczny młodych pacjentów.

Przypadek. Przedstawiamy opis przypadku mężczyzny, u którego od 15 lat utrzymuje się remisja ostrej białaczki. Z powodu występowania zaburzeń funkcji poznawczych oraz zespołu urojeniowego jego funkcjonowanie indywidualne i społeczne jest obecnie znacznie upośledzone.

Wnioski. W dobie skuteczności leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej należy wprowadzić nowe schematy postępowania uwzględniające odległe powikłania chemio- i radioterapii.

Adres do korespondencji:
Dr Magdalena Letkiewicz, Katedra i Klinika Psychiatrii Pomorskiej Akademii Medycznej, ul. Broniewskiego 26, 71-460 Szczecin