2006 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 15, zeszyt 4

Sprawozdanie

Sprawozdanie z Czwartego Kursu Naukowo-Szkoleniowego Central and Eastern European Stroke Society, Kazimierz Dolny, 8-10 maja 2006 r.

Adam Kobayashi1
1. Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej AM II Klinika Neurologiczna IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2006; 15 (4): 321-322