2006 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 15, zeszyt 4

Artykuł poglądowy

Zaburzenia odżywiania a doświadczenie wykorzystania seksualnego w dzieciństwie - przegląd badań

Marta Makara-Studzińska1, JOLANTA ŻOGA1, Anna Grzywa1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2006; 15 (4): 297-276
Słowa kluczowe: zaburzenia odżywiania, przemoc w dzieciństwie, wykorzystanie seksualne

Streszczenie

Cel. Praca jest przeglądem badań dotyczących związku pomiędzy wykorzystaniem seksualnym w dzieciństwie a późniejszym występowaniem zaburzeń odżywiania (anorexia nervosa i bulimia nervosa).

Poglądy. W większości przedstawionych badań taki związek ujawniono. Jednoczesne doświadczenie również innych rodzajów przemocy wpływa na głębokość zaburzeń. Jako psychopatologiczny mechanizm powstawania zaburzeń odżywiania wymieniana jest chęć redukcji cierpienia oraz próby odzyskania kontroli nad swoim ciałem.

Wnioski. Problem wymaga uwagi w praktyce klinicznej.

Adres do korespondencji:
Dr Marta Makara-Studzińska, Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej,
ul. Gluska 1, 20-439 Lublin