2006 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 15, zeszyt 4

Artykuł kazuistyczny

Zmaganie się pacjenta - lekarza z jąkaniem

Irena Krupka-Matuszczyk1, Małgorzata Janas-Kozik1, KASPER CZECH1, MACIEJ MATUSZCZYK1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2006; 15 (4): 319-320
Słowa kluczowe: jąkanie się, terapia

Streszczenie

Cel. Celem pracy jest analiza przebiegu choroby oraz leczenia osoby jąkającej się będącej w specyficznej sytuacji rodzinnej i zawodowej.

Przypadek. 33-letni lekarz, jedyne dziecko rodziców lekarzy. Objaw jąkania pojawił się w 15 roku życia. Pacjent leczony był nieskutecznie przez rodziców różnymi metodami. Zastosowanie paroksetyny, zestawu witamin i mikroelementów, psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz separacji od rodziców spowodowało ustąpienie jąkania.

Komentarz. Praca przedstawia zmagania się mężczyzny z zaburzeniami mowy od 15 roku życia oraz zastosowaną terapię.

Adres do korespondencji:
Prof. Irena Krupka-Matuszczyk, Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiej Akademii Medycznej, ul Ziołowa 45, 40-635 Katowice, e-mail: irena@matuszczyk.pl