2007 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 16, suplement 1

Artykuł kazuistyczny

Brak nasilonych zaburzeń poznawczych u trzech osób z kilkoma nawrotami psychoz paranoidalnych: opis przypadków

Krzysztof Krysta1, Adam Klasik1, Maria Sygut1
1. Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16, suplement 1 (21): 37-40
Słowa kluczowe: zaburzenia psychotyczne, funkcje poznawcze, opis przypadku

Streszczenie

Cel. Przedstawiono przypadki pacjentek z kilkoma nawrotami psychoz paranoidalnych, u których nie stwierdzono wyraźnych zaburzeń funkcji poznawczych w badaniach neuropsychologicznych.

Przypadek. Wszystkie trzy opisywane pacjentki to osoby młode, dość dobrze funkcjonujące społecznie, mające w wywiadzie kilka hospitalizacji z powodu nawrotów psychoz paranoidalnych. Zostały one poddane badaniu neuropsychologicznemu przy pomocy Wiedeńskiego Systemu Testów. Uzyskane wyniki nie wykazywały wyraźnych deficytów w zakresie badanych funkcji.

Komentarz. Analiza uzyskanych wyników wskazuje na znaczenie badania procesów poznawczych w diagnostyce schizofrenii i innych zaburzeń psychotycznych.

Adres do korespondencji:
Dr Krzysztof Krysta
Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiej Akademii Medycznej
ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice