2007 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 16, suplement 1

Artykuł kazuistyczny

Łysienie plackowate jako przejaw nieuświadomionej traumy: opis przypadku

Ewa Wojtyna1, Małgorzata Dosiak1
1. Oddział Psychiatryczny Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16, suplement 1 (21): 57-59
Słowa kluczowe: łysienie plackowate, wczesnodziecięcy uraz psychiczny, samouszkodzenia, dysocjacja, przemoc, opis przypadku

Streszczenie

Cel. Celem pracy jest wykazanie istotnego znaczenia somatycznych i behawioralnych przejawów urazu psychicznego w procesie diagnostycznym i w planowaniu dalszej terapii.

Przypadek. Opis dotyczy przypadku samookaleczającej się kobiety, chorującej na łysienie plackowate, hospitalizowanej z powodu zaburzeń depresyjnych z towarzyszącymi tendencjami suicydalnymi.

Komentarz. Łysienie plackowate może być somatycznym przejawem autoagresji, a analiza jego przebiegu stanowi cenne źródło informacji w procesie diagnostycznym. Weryfikacja psychicznego podłoża schorzenia dermatologicznego pozwala na włączenie odpowiedniego postępowania terapeutycznego, umożliwiającego uzyskanie remisji objawów somatycznych.

Adres do korespondencji:
Dr Ewa Wojtyna
Oddział Psychiatryczny Szpitala Miejskiego
ul. Lipa 2, 41-703 Ruda Śląska
tel. (32) 3440757
e-mail: evoy@poczta.onet.pl