2007 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 16, suplement 1

Artykuł kazuistyczny

Organiczne zaburzenia lękowe u 29-letniego mężczyzny: opis przypadku

Magdalena Jaszke1, Aneta Ślęzak1, Jerzy Matysiakiewicz1, Robert T. Hese1
1. Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii w Tarnowskich Górach Śląskiej Akademii Medycznej Wydziału Lekarskiego w Zabrzu
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16, suplement 1 (21): 21-22
Słowa kluczowe: organiczne zaburzenia lękowe, opis przypadku

Streszczenie

Cel. Przedstawienie trudności diagnostycznych i terapeutycznych w przypadku pacjenta z rozpoznaniem organicznych zaburzeń lękowych.

Przypadek. 29-letni pacjent z epilepsją oraz encefalopatią wczesno-dziecięcą w wywiadzie, przyjęty do Kliniki Psychiatrii bez zgody w trybie wnioskowym.

Komentarz. Zwrócono uwagę na znaczenie leczenia szpitalnego w przypadkach ograniczonych możliwości diagnostyki ambulatoryjnej.