2007 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 16, suplement 1

Artykuł kazuistyczny

Otępienie czy zaburzenia dysocjacyjne: opis przypadku

Ignacy Ziajka1, Krzysztof Krysta1, Irena Krupka-Matuszczyk1, Adam Klasik1
1. Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16, suplement 1 (21): 61-63
Słowa kluczowe: zaburzenia dysocjacyjne, zespól Gansera, otępienie

Streszczenie

Cel. Przedstawiono przypadek zespołu Gansera, słabo poznanego i nieczęstego zaburzenia dysocjacyjnego, którego dokładna etiologia, klasyfikacja i zespół objawów są nadal przedmiotem dyskusji.

Przypadek. U 52-letniego pacjenta hospitalizowanego po raz pierwszy w oddziale psychiatrycznym występowały specyficzne zaburzenia poznawcze, ze znacznym pogorszeniem funkcjonowania. Diagnostykę różnicową rozszerzono o przeprowadzenie komputerowego badania funkcji poznawczych, badania EEG oraz badania psychologicznego, potwierdzając dysocjacyjne podłoże objawów. Otrzymane w oddziale wsparcie i praca nad czynnikami spustowymi doprowadziły do szybkiej poprawy stanu psychicznego.

Komentarz. Autorzy zwracają uwagę na konieczność różnicowania zespołu Gansera z podobnym obrazem psychopatologicznym występującym w organicznych chorobach mózgu, jak i w psychozach.

Adres do korespondencji:
Dr Ignacy Ziajka
Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiej Akademii Medycznej
ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice
tel. 0-604925913
e-mail: ijziajka@o2.pl