2007 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 16, suplement 1

Artykuł kazuistyczny

Pozytywny wynik poznawczej psychoterapii grupowej u pacjentki z ciężką depresją: opis przypadku

Krzysztof Kotrys1
1. Oddział Zaburzeń Afektywnych i Nerwicowych Centrum Psychiatrii w Katowicach
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16, suplement 1 (21): 77-80
Słowa kluczowe: depresja, leczenie kompleksowe, opis przypadku

Streszczenie

Cel. Przedstawiono przypadek pozytywnego zakończenia kompleksowej terapii pacjentki z ciężkimi, nawracającymi zaburzeniami depresyjnymi.

Przypadek. 40-letnia pacjentka, od kilku lat leczona psychiatrycznie z powodu nawracających epizodów depresyjnych, z trudną sytuacją rodzinną i problemem "współuzależnienia". Po śmierci męża uzależnionego od alkoholu nastąpiła dekompensacja prowadząca do ponawianych prób samobójczych i ponad rocznej nieskutecznej hospitalizacji. Podjęto terapie kompleksową - psychoterapią grupową zorientowaną poznawczo wg modelu Becka, w poznawczo-behawioralnym systemie funkcjonowania oddziału. Jednocześnie otrzymywała wenlafaksynę. Uzyskano bardzo dobrą poprawę stanu psychicznego potwierdzoną w rocznej katamnezie.

Komentarz. Terapia kompleksowa, czyli połączenie farmakoterapii przeciwdepresyjnej z poznawczo-behawioralną psychoterapią grupową dała dobre, trwałe efekty terapeutyczne w przewlekłym, trudnym do leczenia przypadku.

Adres do korespondencji:
Dr Krzysztof Kotrys
Oddział Zaburzeń Afektywnych i Nerwicowych Centrum Psychiatrii
ul. Korczaka 27, 40-340 Katowice
e-mail: kkotrys@mp.pl