2007 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 16, suplement 1

Artykuł kazuistyczny

Psychiatryczne przejawy malformacji tętniczo-żylnej prawego płata czołowego mózgu: opis przypadku

Joanna Gajewska1, Irmina Sadowska1, Maria Załuska1
1. IV Klinika Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Szpitalu Bielańskim w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16, suplement 1 (21): 9-12
Słowa kluczowe: guz płata czołowego, malformacja tętniczo-żylna, opis przypadku

Streszczenie

Cel. Objawy psychiatryczne guzów piata czołowego mogą długo wyprzedzać wystąpienie objawów neurologicznych. Rozpoznanie bywa trudne, gdy dolegliwości i skargi utrzymują się długotrwale, a w zachowaniu pacjenta można dopatrywać się cech zaburzeń osobowości lub nerwicowych. Przedstawiono analizę objawów psychopatologicznych w przypadku malformacji tętniczo-żylnej w prawego płata czołowego.

Przypadek. Powodem przyjęcia w trybie nagłym 47-letniej kobiety był znaczny niepokój, utrzymujący się od 2 dni. W trakcie obserwacji w oddziale psychiatrycznym, wstępnie rozważano rozpoznanie zaburzeń adaptacyjnych lub nerwicowych, lecz obecność dyskretnych cech zespołu czołowego, mimo braku objawów neurologicznych, przesądziła o wykonaniu badania TK mózgu. Stwierdzono obecność guza o charakterze malformacji naczyniowej w prawym płacie czołowym, który usunięto.

Komentarz. Objawy lękowo-depresyjne, depersonalizacyjno-derealizacyjne i towarzyszące im dyskretne cechy zespołu czołowego mogą być jedynym sygnałem, neurologicznie niemego procesu organicznego w płatach czołowych mózgu.

Adres do korespondencji:
Dr Joanna Gajewska
IVKlinika Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii
ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
e-mail: od-psy3@bielanski.med.pl