2007 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 16, suplement 1

Artykuł kazuistyczny

Rozpoznanie schizofrenii u 12-letniej dziewczynki z wcześniejszym rozpoznaniem autyzmu dziecięcego: opis przypadku

Agnieszka Kapinos-Gorczyca1, Piotr W. Gorczyca1,2, Robert Teodor Hese2
1. Dzienny Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 'Feniks' w Gliwicach
2. Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16, suplement 1 (21): 33-35
Słowa kluczowe: autyzm dziecięcy, schizofrenia, opis przypadku

Streszczenie

Cel. Przedstawienie przypadku zwracającego uwagę na związki między występowaniem objawów autyzmu i schizofrenii

Przypadek. U 12-letniej dziewczynki z rozpoznaniem autyzmu dziecięcego, w trakcie dalszej obserwacji pojawiły się objawy z kręgu schizofrenii. Dziewczynka od drugiego roku życia wykazywała trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych, w komunikacji (opóźniona i nieprawidłowa mowa) i w zabawie. Kilka lat później u dziewczynki pojawiły się urojenia wpływu - „pozawerbalny" kontakt z konduktorem autobusu, omamy wzrokowe i słuchowe oraz niedostosowane zachowanie i afekt.

Komentarz: Pojawienie się objawów schizofrenii u osoby z rozpoznaniem autyzmu dziecięcego, zmienia zasadniczo jego dotychczasowy przebieg. Wieloczynnikowe uwarunkowania autyzmu dziecięcego mogą przyczyniać się do wystąpienia w nieco późniejszym wieku schizofrenii.

Adres do korespondencji:
Dr Piotr Gorczyca
Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii Śląskiej Akademii Medycznej
ul. Pyskowicka 49, 42-600 Tarnowskie Góry
e-mail: gormasp@o2.pl