2007 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 16, suplement 1

Artykuł kazuistyczny

Ważność umów cywilnoprawnych zawieranych przez osoby z organicznymi zaburzeniami psychicznymi

Robert Pudlo1, Aneta Podsiadły-Bugaj2, Małgorzata Pudlo3, Jerzy Matysiakiewicz1, Monika Kajda2
1. Katedra Psychiatrii Śląskiej Akademii Medycznej w Tarnowskich Górach
2. Sąd Rejonowy w Sosnowcu
3. I Oddział Psychiatryczny Szpitala Centrum Psychiatrii w Katowicach
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16, suplement 1 (21): 81-83
Słowa kluczowe: kredyt, zdolność do świadomego podjęcia decyzji, otępienie, opis przypadku

Streszczenie

Cel. Celem pracy jest zilustrowanie problemu wykorzystywania osób z zaburzeniami psychicznymi przez instytucje finansowe i/lub inne osoby.

Przypadek. Przedstawiono przypadek kobiety, której mimo zaawansowanego otępienia udzielono kilku kredytów w różnych bankach. Osoba ta nie wie o zaciągniętych kredytach i nie skorzystała na nich, za to stale spłaca zadłużenie.

Komentarz. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, transakcje zawarte przez tą i jej podobne osoby, są ważne, chyba że wykaże się każdorazowo niezdolność do świadomego podjęcia decyzji. Stąd jedynym sposobem ochrony takich osób jest częste i precyzyjne dokumentowanie ich stanu psychicznego.

Adres do korespondencji:
Dr Robert Pudlo
Katedra Psychiatrii Śląskiej Akademii Medycznej
ul. Pyskowicka 49, 42-612 Tarnowskie Góry