2007 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 16, suplement 1

Artykuł kazuistyczny

Wpływ członków rodziny na podjęcie decyzji o leczeniu osoby chorej na schizofrenię: opis przypadku

Krzysztof Krysta1, Krzysztof Kucia1, Adam Klasik1
1. Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16, suplement 1 (21): 41-43
Słowa kluczowe: schizofrenia, rodzina, opis przypadku

Streszczenie

Cel. Przedstawiono przypadek ojca i córki, u których wystąpiły objawy psychotyczne.

Przypadek. U 31-letniej córki rozpoznano schizofrenię niezróżnicowaną. Dane z wywiadu wskazują, że objawy występowały od 9 lat przed hospitalizacją. Pacjentka nie leczyła się regularnie. Ojciec nigdy nie leczył się psychiatrycznie. Obecność objawów psychotycznych stwierdzono u niego podczas zbierania wywiadu rodzinnego.

Komentarz. U obojga pacjentów pojawiły się częściowo podobne treści urojeniowe, co miało wpływ na podjęcie przez osobę chorą na schizofrenię decyzji o leczeniu.

Adres do korespondencji:
Dr Krzysztof Krysta
Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiej Akademii Medycznej
ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice