2007 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 16, suplement 1

Artykuł kazuistyczny

Zaburzenia dysocjacyjne mylnie rozpoznane jako innego rodzaju zaburzenia psychiczne: opis przypadku

Beata Trędzbor1, Monika Hyper-Ochalik1, Monika Lebda-Wyborna1, Katarzyna Piekarska-Bugiel1
1. Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16, suplement 1 (21): 53-56
Słowa kluczowe: zaburzenia dysocjacyjne, diagnostyka

Streszczenie

Cel. Autorki w swojej pracy opisują wątpliwości diagnostycznymi dotyczące chorej ujawniającej zaburzenia procesów poznawczych i nastroju.

Przypadek. Opis dotyczy 47-letniej pacjentki, która była trzykrotnie hospitalizowana z rozpoznaniami zaburzeń depresyjnych i urojeniowych. W trakcie pobytu na naszym oddziale obserwowano objawy z kręgu zaburzeń dysocjacyjnych.

Komentarz. Po zebraniu pogłębionego wywiadu obrazującego trudną sytuację rodzinną i modyfikacji farmakoterapii nastąpiła stopniowa poprawa stanu psychicznego.

Adres do korespondencji:
Dr Beata Trędzbor
Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiej Akademii Medycznej
ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice
e-mail: beataziarko@poczta.onet.pl