2007 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 1

Ocena książki

Corrigan PW, Lundin RK, Don't call me nuts! Coping with the stigma of mental illness

Piotr Świtaj1
1. Instytut Psychiatrii i Neurologii, I Klinika Psychiatryczna
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16 (1): 97-98