2007 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 1

Artykuł poglądowy

Rozpowszechnienie objawów depresyjnych u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek - przegląd literatury

Marta Makara-Studzińska1, Piotr Książek2, Wojciech Załuska3, Renata Kaim3, Andrzej Książek3, Justyna Morylowska1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie
2. Zakład Medycyny Rodzinnej Akademii Medycznej w Lublinie
3. Katedra i Klinika Nefrologii Akademii Medycznej w Lublinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16 (1): 57-61
Słowa kluczowe: depresja, schyłkowa niewydolność nerek, dializa

Streszczenie

Cel. Celem artykułu jest próba przeglądu dostępnej literatury na temat występowania zaburzeń depresyjnych w przebiegu schyłkowej niewydolności nerek.
Poglądy. Depresja jest problemem istotnie pogarszającym jakość życia pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek. Rozpowszechnienie zespołu depresyjnego u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek jest nieznane, ale prawdopodobnie mieści się w zakresie 5-10%. Ostatnie dane potwierdzają związek występowania objawów depresji z chorobowością, subiektywną oceną jakości życia i śmiertelnością u osób ze schyłkową niewydolnością nerek leczonych dializami. Istotną i nie rozwiązaną kwestią jest brak specyficznego narzędzia diagnostycznego, które umożliwiłoby wczesne wykrycie objawów depresji u osób ze schyłkową niewydolnością nerek i wdrożenie odpowiedniego leczenia u tych pacjentów.
Wnioski. Zachodzi potrzeba rutynowego stosowania badań przesiewowych w kierunku depresji u pacjentów dializowanych. Należy podkreślić rolę współpracy całego personelu w identyfikacji problemów związanych z jakością życia u pacjentów dializowanych. Prawidłowa, dostatecznie wczesna diagnoza oraz umiejętne leczenie przeciwdepresyjne lub przeciwlękowe może w znacznym stopniu zmniejszyć ryzyko przerwania leczenia nerkozastępczego.

Adres do korespondencji:
Dr Marta Makara-Studzińska
Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej
ul. Głuska 1, 20-433 Lublin
e-mail: mmakara@go2.pl