2007 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 1

Artykuł poglądowy

Ultrasonograficzna ocena kompleksu błona wewnętrzna-błona środkowa i jego znaczenie jako czynnika ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego

Maciej Wawrzyńczyk1, Krystyna Pierzchała1
1. Katedra i Klinika Neurologii w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16 (1): 87-91
Słowa kluczowe: udar mózgu, Doppler, Duplex, tętnica szyjna, intima-media

Streszczenie

Cel. Choroby krążenia mózgowego są nadal jedną z najczęstszych przyczyn śmiertelności i inwalidztwa chorych. Stale poszukuje się możliwości skuteczniejszego zapobiegania ich występowaniu oraz efektywnego leczenia.
Poglądy i wnioski. Jednym z czynników ryzyka zmian w naczyniach jest, oceniany ultrasonograficznie, kompleks błona wewnętrzna - błona środkowa tętnic szyjnych (intima-media thickness, IMT). W pracy przedstawiono metody dokonywania pomiaru IMT i jego znaczenie dla oceny ryzyka występowania chorób układu krążenia mózgowego oraz skuteczności ich leczenia.

Adres do korespondencji:
Dr Maciej Wawrzyńczyk
Klinika Neurologii Śląskiej Akademii Medycznej
ul. 3 Maja 13/15, 41-800 Zabrze
tel. (32) 3704584
e-mail: mcwaw@mp.pl