2007 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 1

Od redakcji

Zjazdy psychiatrów polskich w okresie „'odwrotu”', 1957-–1963

Grażyna Herczyńska1, Ryszard Herczyński1
1. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16 (1): 3-7