2007 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 2

Ocena książki

Harrop C, Trower P. Why does schizophrenia develop at late adolescence? A cognitive-developmental approach to psychosis. John Wiley & Sons. Chichester; 2003

Bożena Bogumił-Bielasik1
1. II Klinka Psychiatryczna IPiN
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16 (2): 173-175