2007 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 2

Sprawozdanie z konferencji naukowej

IV Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Neurologicznej '„Cele i granice rehabilitacji w paraplegii”', Warszawa, 23-–24 marca 2007

Józef Opara1
1. brak afiliacji
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16 (2): 169