2007 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 2

Artykuł poglądowy

Kontrastowa angiografia rezonansu magnetycznego w badaniu tętnic szyjnych przedmózgowych

Jarosław Ryterski1
1. Zakład Neuroradiologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16 (2): 155-160
Słowa kluczowe: kontrastowa angiografia rezonansu magnetycznego, tętnice szyjne

Streszczenie

Cel. Praca omawia podstawy metody kontrastowej angiografii rezonansowej, jej zastosowania kliniczne oraz miejsce, jakie zajmuje wśród innych nieinwazyjnych technik naczyniowych.

Poglądy. Kontrastowa angiografia rezonansu magnetycznego stanowi jedną z nieinwazyjnych metod oceny stanu łożyska naczyniowego. Jej wysoka rozdzielczość kontrastowa i przestrzenna, duże pole widzenia oraz krótki czas badania powodują, że jest to badanie szczególnie przydatne do oceny tętnic przedmózgowych w ramach komplementarnej oceny stanu naczyń wraz z badaniami dopplerowskimi.

Wnioski. W porównaniu z angiografią metodą tomografii komputerowej badanie kontrastowe w rezonansie magnetycznym nie naraża pacjenta na uboczne efekty promieniowania jonizującego ani działania kontrastowe jodowych środków kontrastowych.

Adres do korespondencji:
Dr Jarosław Ryterski
Zakład Neuroradiologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
e-mail: ryterski@ipin.edu.pl