2007 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 2

Ocena książki

Linhorst DM. Empowering People With Severe Mental Illness. A Practical Guide. Oxford University Press. Oxford; 2006

Marta Anczewska1
1. I Klinika Psychiatryczna IPiN
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16 (2): 172-173