2007 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 2

Artykuł kazuistyczny

Obrzęk naczynioruchowy Quinckego warg i języka podczas trombolizy w ostrym udarze niedokrwiennym - opis przypadku

Małgorzata Wiszniewska1, Hanna Szmaglińska1
1. Oddział Neurologii Szpitala Specjalistycznego im. St. Staszica w Pile
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16 (2): 165-167
Słowa kluczowe: obrzęk naczynioruchowy Quinckego, udar niedokrwienny, tromboliza

Streszczenie

Cel. Nieczęstym powikłaniem leczenia trombolitycznego alteplazą pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym jest obrzęk naczynioruchowy Quinckego warg i języka. U większości pacjentów obrzęk jest lekki i przemijający. rzadko ma przebieg ciężki i może zagrażać życiu. Najczęściej występuje u pacjentów, którzy leczeni byli wcześniej lekami z grupy inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę (ACEi).

Przypadek. Autorzy przedstawiają pacjenta z ostrym udarem niedokrwiennym leczonego alteplazą i ACEi, u którego bezpośrednio po zakończeniu wlewu wystąpił obrzęk naczynioruchowy warg i języka. Obrzęk ustąpił po leczeniu hydrokortyzonem i lekiem przeciw-histaminowym.

Komentarz. Obrzęk Quinckego jest powikłaniem, które wymaga wdrażania leczenia w każdym przypadku, ponieważ nie można w pełni przewidzieć czy ustąpi on samoistnie, czy będzie narastał.

Adres do korespondencji:
Dr Małgorzata Wiszniewska
Oddział Neurologii Szpitala Specjalistycznego im. St. Staszica
ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła
e-mail: mpwisz@pi.onet.pl