2007 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 2

Ocena książki

Spaniol LR, Kohler M. The Experience of Recovery. Center for Psychiatric Rehabilitation, Boston University. Boston; 1994

Marta Anczewska1
1. I Klinika Psychiatryczna IPiN
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16 (2): 171-172