2007 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 2

Artykuł redakcyjny

Stan wojenny jako społeczna sytuacja stresowa i jej psychologiczne następstwa

Maria Orwid1, Jacek Bomba1, Bogdan de Barbaro1
1. Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16 (2): 101-103