2007 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 3

Artykuł poglądowy

Zaburzenia snu u dzieci i młodzieży

Małgorzata Urban1
1. Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychiatrii Młodzieży Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16 (3): 257-262
Słowa kluczowe: sen, dzieci, adolescenci, diagnostyka

Streszczenie

Cel. Praca stanowi próbę przedstawienia najczęściej występujących zaburzeń snu w populacji dzieci i młodzieży.
Poglądy. Zaburzenia snu stanowią częsty problem w codziennej praktyce lekarskiej, także pediatrycznej. Są to nie tylko łagodne, łatwo poddające się korekcie nieprawidłowości związane np. z nieprawidłową higieną snu, ale także schorzenia mające poważne implikacje kliniczne. Staranna diagnostyka i dokładne ustalenie przyczyny zaburzeń umożliwiają podjęcie właściwych decyzji terapeutycznych.
Wnioski. Wiedza na temat zaburzeń snu często jest niedostatecznie duża, aby skutecznie rozpoznawać zaburzenia snu u dzieci i młodzieży. W niektórych przypadkach konieczne jest skierowanie pacjenta do specjalistycznej poradni zaburzeń snu.

Adres do korespondencji:
Dr Małgorzata Urban
ul. Białostocka 14 m. 10, 93-355 Łódź
tel. 503009339
e-mail: malgorzata.urbanl@wp.pl