2007 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 4

 

Errata

Paweł Przybylski1, Urszula Oszwa2
1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
2. Zakład Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii Instytutu Psychologii Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16 (4): 365-366