2007 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 4

Artykuł poglądowy

Interleukina-6 - jej funkcje, wpływ na zaburzenia nastroju i inne procesy chorobowe

Anna Ryś1, Anna Miodek1, Paweł Szemraj1, Janusz Szemraj2, Józef Kocur3
1. Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej - Szpitala im. J. Babińskiego w Łodzi
2. Katedra Biochemii Medycznej, Zakładu Biochemii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
3. Zakład Psychopatologii i Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Łódzkiego, Zakładu Rehabilitacji Psychospołecznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16 (4): 331-334
Słowa kluczowe: interleukina-6, zaburzenia nastroju, oś podwzgórze-przysadka-nadnercza

Streszczenie

Cel. Celem tej pracy jest przedstawienie głównych funkcji interleukiny-6 (IL-6) - jej udziału w odpowiedzi immunologicznej, reakcji zapalnej, zaburzeniach nastroju oraz innych procesach chorobowych.

Poglądy. W ostatnich latach XX wieku postęp w dziedzinie psychoimmunologii oraz psychoendokrynologii umożliwił nowe spojrzenie na IL-6 jako cytokiny o centralnym znaczeniu wśród czynników regulujących mechanizmy obronne. W licznych badaniach pojawiły się dowody na to, że IL-6 odgrywa istotną rolę w patofizjologii licznych procesów chorobowych oraz zaburzeń nastroju.

Wnioski. Interleukina-6 jest ważnym ogniwem rozwoju reakcji zapalnej i odpowiedzi immunologicznej, ponieważ bierze udział w uruchomieniu mechanizmów kontrolujących te reakcje. IL-6 wzmaga syntezę swoistych przeciwciał przez limfocyty B, indukuje różnicowanie komórek w kierunku limfocytów cytotoksycznych oraz hamuje proliferację niektórych komórek nowotworowych. Nawet 100-krotnie podwyższony poziom IL-6 obserwuje się w stanach zapalnych, nowotworach. Poziom IL-6 wzrasta także w zaburzeniach depresyjnych, co wiąże się ze zwiększoną aktywnością osipodwzgórze-przysadka-nadnercza, w wyniku czego zwiększa się stężenie glukokortykosteroidów, nasilając objawy charakterystyczne dla zaburzeń depresyjnych.

Adres do korespondencji:
Dr Anna Ryś
Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej - Szpital im. J. Babińskiego
Oddział VIII B
ul. Aleksandrowska 159, 91-229 Łódź
e-mail: anaryt@yahoo.com