2007 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 4

Artykuł redakcyjny

Jakób Frostig 1896-1959

Grażyna Herczyńska1
1. Instytut Psychiatrii i Neurologii
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16 (4): 275-280