2008 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 1

Ocena książki

Cockerham WC. Sociology of Mental Disorder

Włodzimierz. A. Brodniak1
1. Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia Pracownia Suicydologiczna Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17(1): 97-98