2008 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 1

Od redakcji

Dlaczego zdrowie jest ważnym czynnikiem dla gospodarki?

Friedhelm Hengsbach SJ1
1. Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen, Frankfurt/Main
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17 (1): 7-13
Słowa kluczowe: zdrowie, gospodarka rynkowa

Streszczenie

Cel. Autor, polemizując z opinią liberalnych ekonomistów, argumentuje dlaczego dobro, jakim jest zdrowie nie jest dobrem takim samym, jak wiele innych.
Poglądy. Następnie przedstawia pogląd, że ryzyko utraty zdrowia, jest ryzykiem o wymiarze społecznym i dlatego domaga się ono solidarnej ochrony. Wynika z tego, że rynek i konkurencja odgrywają dla podaży dobra, jakim jest zdrowie rolę drugorzędną.
Wnioski. Urynkowienie nie może jako regulator zastąpić zasady solidarności, ta bowiem - z uwagi na szczególną naturę dobra, jakim jest zdrowie - sprawdziła się najlepiej (red).

Adres do korespondencji:
Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen
Frankfurt/Main, Offenbacher Landstr. 224, 60599 Frankfurt
nbi@st-georgen.uni-frankfurt.de