2008 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 1

Artykuł redakcyjny

Edward Korniłowicz (1847-1909)

Stanisław Ilnicki1
1. Klinika Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17 (1): 3-6