2008 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 1

Artykuł poglądowy

Palenie papierosów jako czynnik ryzyka udaru mózgu

Paweł Zatorski1, Halina Sienkiewicz-Jarosz2, Anna Ścińska1,3, Agnieszka Korkosz1,3, Danuta Ryglewicz2
1. Zakład Farmakologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
2. I Klinika Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
3. Klinika Otolaryngologii Akademii Medycznej w Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17 (1): 45-51
Słowa kluczowe: udar mózgu, palenie tytoniu, uzależnienie od nikotyny

Streszczenie

Cel. Przedstawienie badań nad związkiem pomiędzy paleniem papierosów a ryzykiem wystąpienia udaru mózgu.
Poglądy. Palenie papierosów jest niezależnym czynnikiem ryzyka udaru mózgu. Ryzyko względne udaru zwiększa się wraz z liczbą wypalanych papierosów i zależy od rodzaju udaru. Ryzyko nie zależy wyraźnie od pici i jest największe dla palaczy w średnim wieku (w porównaniu z osobami niepalącymi). Po zaprzestaniu palenia ryzyko względne udaru znacząco się zmniejsza, co wskazuje na związek przyczynowo-skutkowy między paleniem papierosów i zachorowaniem na udar. Coraz więcej jest dowodów na to, że palenie bierne jest również czynnikiem ryzyka udaru.
Wnioski. Uzależnienie od nikotyny jest groźną dla życia chorobą, której leczenie powinni podejmować lekarze wszystkich specjalności.

Adres do korespondencji:
Dr Halina Sienkiewicz-Jarosz
I Klinika Neurologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
tel.: (0-22) 45 82 684
e-mail: haljar@yahoo.com