2008 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 1

Spostrzeżenia praktyczne

Psycholog jako wolny zawód

Monika Talarowska-Bogusz1, Antoni Florkowski1, Agata Orzechowska1, Marta Strombek-Milczarek1, Piotr Gałecki1, Krzysztof Zboralski1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17 (1): 65-69
Słowa kluczowe: psycholog, wolny zawód

Streszczenie

Cel. Celem pracy jest przedstawienie tych cech zawodu psychologa, które przemawiają za zaliczeniem go do grupy tzw. zawodów wolnych.
Poglądy. Psychologia naukowa w Polsce liczy sobie już ponad sto lat. Kolejne władze ustawodawcze prawie przez cały wiek XX regulację zagadnień związanych z wykonywaniem zawodu psychologa pozostawiały jednak na uboczu. Taki stan rzeczy może zastanawiać z kilku powodów. Po pierwsze, powstaje na naszych oczach nowa korporacja zawodowa, która ma reprezentować interesy dość prężnej grupy zawodowej. Ponadto, liczba „młodych" psychologów wzrasta z roku na rok, a członkowie społeczeństwa, przed którymi zmieniający się świat stawia nowe wyzwania, coraz chętniej z pomocy psychologów korzystają.
Wnioski. Ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów z dnia 8 czerwca 2001 r. obowiązuje od dnia 1 stycznia 2006 r. Należy jednak pamiętać, że z faktu tego wynikają dla nas psychologów nie tylko uprawnienia, ale także liczne obowiązki.

Adres do korespondencji:
Mgr Monika Talarowska-Bogusz
Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Aleksandrowska 159, Pawilon XIB, 91-229 Łódź
tel.: 042 6521289
tel/fax: 042 640 50 58
e-mail: talarowskamonika@wp.pl