2008 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 2

Artykuł redakcyjny

Dr Adam Wizel (1864-1928)

Stanisław Ilnicki1
1. Klinika Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17 (2): 103-115