2008 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 2

Ocena książki

Gleeson JFM, Killackey E, Krstev H. Psychotherapies for the psychoses. Theoretical, cultural and clinical integration. London. New York. Routledge; 2008

Izabela Błaszczuk-Wiślińska1
1. I Klinika Psychiatryczna IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17 (2): 181-182