2008 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 2

Artykuł kazuistyczny

Stwardnienie guzowate - opis przypadku

Sylwia Miłońska1, Ewa Murak-Kozanecka1
1. Oddział IV Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ Szpitala im. J. Babińskiego w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17 (2): 161-164
Słowa kluczowe: stwardnienie guzowate, opis przypadku

Streszczenie

Cel. Stwardnienie guzowate jest chorobą uwarunkowaną genetycznie dziedziczoną w sposób autosomalny dominujący o różnej ekspresji genów. Zaburzenie to cechuje rozwój guzów w obrębie wielu narządów i układów. Rozpoznanie stawia się na podstawie kryteriów klinicznych, które zostały ustalone w 1998 roku.
Przypadek. W pracy przedstawiono przypadek pacjentki ze stwardnieniem guzowatym. Opisano okoliczności przyjęcia do szpitala, proces diagnostyczny, leczenie.
Komentarz. Historia pacjentki pokazuje, iż diagnoza stwardnienia guzowatego jest stosunkowo łatwa, ale wymaga współpracy różnych specjalistów.

Adres do korespondencji:
Dr Sylwia Miłońska
Oddział IVSPZOZ Szpital im. J. Babińskiego w Łodzi
ul. Aleksandrowska 159, 91-229 Łódź