2008 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 2

Artykuł poglądowy

Znaczenie flurbiprofenu i jego pochodnych w leczeniu otępienia w przebiegu choroby Alzheimera

Tadeusz Pietras1, Maciej Banasiak1, Wojciech Musiał1
1. Klinika Pneumonologii i Alergologii Instytutu Medycyny Wewnętrznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17 (2): 145-148
Słowa kluczowe: otępienie, gamma sekretaza, flurbiprofen

Streszczenie

Cel. Celem pracy jest omówienie badań nad flurbiprofenem i jego pochodnymi w terapii choroby Alzheimera.
Poglądy. Badania epidemiologiczne sugerują, że długotrwale podawanie niektórych niesteroidowych leków przeciwzapalnych hamuje częstość występowania i postęp otępienia w przebiegu choroby Alzheimera. Badania wykazały, że takie substancje, jak sulindak, indo-metacyna, flurbiprofen i ibuprofen zmniejszają wytwarzanie amyloidu beta przez komórki pochodzące z ośrodkowego układu nerwowego. Tarenflurbil, który jest R-enacjomerem flurbiprofenu, zmniejsza poziom amyloidu beta w ośrodkowym układzie nerwowym. Flurbiprofen i jego pochodne hamują prawdopodobnie aktywność gamma sekretazy na drodze wybiórczego allosterycznego hamowania aktywności enzymatycznej.
Wnioski. Allosteryczne inhibitory gamma sekretarzy - pochodne flurbiprofenu mogą okazać się nową i ważną grupą leków stosowanych w profilaktyce i terapii otępienia w przebiegu choroby Alzheimera.

Adres do korespondencji:
Dr Tadeusz Pietras
Klinika Pneumonologii i Alergologii Instytutu Medycyny Wewnętrznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Kopcińskiego 22, 91-123 Łódź
tel/fax 0(42)6782129
mail: cital200@wp.pl