2008 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 3

Artykuł kazuistyczny

Leukodystrofia metachromatyczna jako przyczyna zespołu otępiennego i organicznych zaburzeń urojeniowych u młodych dorosłych osób - opis przypadku

Ilona Baleja-Stawicka1, Ewa Kwiecińska2, Iwona Kłoszewska2, Agnieszka Ługowska3
1. II Klinika Psychiatryczna CSK UM w Łodzi
2. I Kliniki Psychiatryczna CSK UM W Łodzi
3. Zakład Genetyki Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17 (3): 237-241
Słowa kluczowe: leukodystrofia metachromatyczna postać późna, otępienie, organiczne zaburzenia urojeniowe

Streszczenie

Cel. Celem pracy było przedstawienie problemu trudności diagnostycznych niektórych zaburzeń psychicznych, które występują u młodych dorosłych osób i mogą być początkowym przejawem chorób demielinizacyjnych.
Przypadek. Przedstawiono przypadek późnej postaci leukodystrofii metachromatycznej u młodej dorosłej osoby, u której pierwsze objawy choroby przejawiały się zespołem otępiennym oraz obecnością organicznych zaburzeń urojeniowych, bez cech ogniskowego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego.
Wnioski. W diagnostyce różnicowej otępienia a także organicznych zaburzeń urojeniowych niejasnego pochodzenia u młodych dorosłych należy uwzględniać postać późną leukodystrofii metachromatycznej.

Adres do korespondencji:
Dr Ilona Baleja-Stawicka
II Klinika Psychiatryczna CSK UM w Łodzi
ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź
e-mail: ilonabaleja@op.pl