2008 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 3

Artykuł kazuistyczny

Trudności w opiniowaniu sądowym w przypadku biologicznych następstw działania stresora psychologicznego - opis przypadku

Dariusz Juszczak1
1. Przychodnia Zdrowia Psychicznego 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17 (3): 247-249
Słowa kluczowe: stres, skutki biologiczne, orzecznictwo sądowe

Streszczenie

Cel. Analiza trudności w opiniowaniu sądowym w przypadku biologicznych następstw działania stresora psychologicznego na podstawie opisu przypadku.
Przypadek. W pracy przedstawiono przypadek biologicznych następstw działania stresora psychologicznego u osoby po udarze mózgu. Przedstawiono trudności w opiniowaniu sądowym oraz uzasadniono teoretyczne przesłanki, które wpłynęły na ostateczny kształt opinii psychiatrycznej.
Komentarz. Przedstawiono hipotetyczny związek przyczynowo-skutkowy, który mógł spowodować nagłe pogorszenie stanu zdrowia w omawianym przypadku.

Adres do korespondencji:
ul. Wysoka 1d/6, 85-323 Bydgoszcz
e-mail: juszczaczek@op.pl