2009 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 1

Artykuł poglądowy

Dimebon: stary lek, nowe zastosowanie w leczeniu choroby Alzheimera

Maciej Banasiak1, Tadeusz Pietras1
1. Z Kliniki Pneumonologii i Alergologii Instytutu Medycyny Wewnętrznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009; 18 (1): 79-83
Słowa kluczowe: choroba Alzheimera, dimebon, neuroprotekcja

Streszczenie

Cel pracy. Celem pracy jest charakterystyka dimebonu, preparatu przeciwhistaminowego pierwszej generacji, jako potencjalnego związku w leczeniu i zapobieganiu chorobie Alzheimera.
Poglądy. Choroba Alzheimera (chA) powoduje uszkodzenie komórek nerwowych w ośrodkowym układzie nerwowym. Prowadzi to do upośledzenia pamięci, myślenia oraz powoduje zmiany w zachowaniu się chorych. Istnieje duże zapotrzebowanie na nowe leki, gdyż te aktualnie stosowane nie są w stanie zapobiegać chorobie lub odwracać jej skutki. Jednym z nowych preparatów, który w badaniach przedklinicznych okazał się zapobiegać śmierci neuronów u chorych na chA oraz chorobę Huntingtona jest dimebon. Obecnie preparat jest badany jako potencjalny lek na chA w stadium łagodnym i umiarkowanym, w badaniu trzeciej fazy zwanym Connections. Działa inaczej niż powszechnie stosowane leki, prawdopodobnie stabilizując funkcje mitochondriów zapobiega śmierci komórek nerwowych.

Adres do korespondencji:
Dr Tadeusz Pietras
Klinika Pneumonologii i Alergologii Instytutu Medycyny Wewnętrznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
91-123 Łódź, ul. Kopcińskiego 22
tel/fax (42)6782129
mail: cital200@wp.pl