2009 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 1

Komentarze - Forum World Psychiatry

Kiedy stosować wczesną, średnioterminową i późną interwencję w psychozie

Elizabeth Kuipers1
1. Department of Psychology, King's College London; Institute of Psychiatry, Department of Psychology, London, UK
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009; 18 (1): 15-16