2009 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 1

Ocena książki

Lysaker P, Lysaker J. Schizophrenia and the fate of the self

Agnieszka Chrzczonowicz1
1. I Klinika Psychiatryczna IPiN
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009; 18 (1): 107-108