2009 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 1

Komentarze - Forum World Psychiatry

Nadzieje i wyzwania związane z wczesną interwencją w zaburzeniach psychotycznych

Ashok Malla1
1. Department of Psychiatry, McGill University, Montreal, Quebec, Kanada
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009; 18 (1): 13-14