2009 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 1

Artykuł poglądowy

Samoistne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe: etiologia, klinika, leczenie

Włodzimierz Kuran1
1. I Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009; 18 (1): 75-78
Słowa kluczowe: samoistne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe, rzekomy guz mózgu, acetazolamid

Streszczenie

Cel. Przedstawienie współczesnych poglądów na etiologię, patogenezę, objawy kliniczne oraz sposoby leczenia samoistnego nadciśnienia wewnątrzczaszkowego (rzekomego guza mózgu).
Poglądy. Samoistne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe (IIH) jest to polietilogiczne schorzenie charakteryzujące się zwiększonym ciśnieniem śródczaszkowym, przy wykluczeniu procesów rozrostowych (nowotworowych) i infekcyjnych w ośrodkowym układzie nerwowym. Zasadnicze objawy to długotrwałe bóle głowy i zaburzenia wzrokowe.
Wnioski. Ponieważ nie jest poznana patogeneza IIH, leczenie jest głównie objawowe, farmakologiczne (acetazolamid), w niektórych przypadkach szybko postępującej utraty wzroku wskazane jest leczenie operacyjne.

Adres do korespondencji:
Dr Włodzimierz Kuran
I Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologi
Al.Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
tel. 0-22-45-82-548
e-mail: neurol1@ipin.edu.pl