2009 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 1

Komentarze - Forum World Psychiatry

Stadia kliniczne i podejście fenotypowe jako perspektywa przyszłej integracji w psychiatrii

Joachim Klosterkótter1
1. Department of Psychiatry and Psychotherapy, University of Cologne, Kolonia, Niemcy
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009; 18 (1): 16-17