2009 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 1

Artykuł kazuistyczny

Trudności diagnostyczne u pacjentów z upośledzeniem umysłowym: opis dwóch przypadków

Radosław Stepańczak1, Krzysztof Kucia1, Aneta Sikora1, Katarzyna Piekarska-Bugiel1
1. Z: Katedry i Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009; 18 (1): 101-106
Słowa kluczowe: upośledzenie umysłowe, różnicowanie, opis przypadku

Streszczenie

Cel. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną stanowią istotny procent pacjentów leczonych przez psychiatrów. Odrębności poznawcze, trudności w komunikacji słownej a także czynniki neurorozwojowe i psychospołeczne utrudniają proces oceny diagnostycznej.
Przypadek. Przedstawiono opisy dwojga pacjentów z oporną na leczenie schizofrenią paranoidalną. Wnikliwa diagnostyka pozwoliła zmienić rozpoznania na upośledzenie umysłowe lekkie, a u jednej z osób na współistniejące zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. Zmiana strategii terapeutycznej doprowadziła do istotnej poprawy ich stanu psychicznego.
Komentarz. Na podstawie opisanych przypadków i przeglądu piśmiennictwa autorzy analizują trudności diagnostyki psychiatrycznej w grupie pacjentów z upośledzeniem umysłowym.

Adres do korespondencji:
Dr Radosław Stepańczak
Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice
e-mail: stepanczakr@gazeta.pl