2009 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 1

Komentarze - Forum World Psychiatry

Wczesna interwencja w psychozie: koncepcje, dowody naukowe i perspektywy

David M. Ndetei1
1. University of Nairobi i Africa Mental Health Foundation (AMHF), Nairobi, Kenia
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009; 18 (1): 22-23